Pećinci

[Samo registrovani korisnici mogu videti linkove. ]

"Ravnica i prastari hrastovi što stoje, kao čuvari legendi. Zaboravljena prestonica i netaknuta priroda na jednom mestu..."

Opština Pećinci se nalazi u jugoistočnom, Donjem Sremu, tzv. Podlužje, na 24. kilometru međunarodnog puta E-70 od Beograda ka Zagrebu. Južni deo ove opštine leži na aluvijalnoj ravni reke Save, koja ujedno predstavlja i njenu južnu prirodnu granicu. Jedini prelaz preko reke Save na ovom području je skela između sela Kupinovo i sela Skela na drugoj obali reke. Opštinu Pećinci čine 15 naseljenih mesta sa ukupno 21.506 stanovnika. Opština je ustanovljena 1960.godine od perifernih delova srezova Ruma, Stara Pazova i Zemun. Centar opštine su Pećinci, koji nisu najveće mesto u opštini, ali su zbog svog centralnog položaja i dobre saobraćajne povezanosti dobili ovaj status. Opština nije povezana železničkim saobraćajnom trasom, ali ima izuzetno razvijen drumski saobraćaj (čak šest putnih pravaca) i nalazi se svega 15 km od beogradske vazdušne luke "Nikola Tesla".
Poznato je da je još u XV i XVI veku na teritoriji današnje opštine Pećinci postojalo više manjih naselja. Najraniji pisani tragovi o Pećincima kao naselju datiraju iz 1416. godine i u njima se ovo mesto pojavljuje pod nazivom Pekjinci. Tri veka kasnije Srem Požarevačkim mirom potpada pod Austrijsku vlast, a vlastelinstvo nad Pećincima dobija baron Bernat. Ubrzo nakon toga, vlastelinstvo se menja i Pećinci pripadaju zemunskom vlastelinu grofu Šenbornu, da bi 1866.godine prešli u Vojnu granicu. U periodu austrijske vlasti, ovu teritoriju je pretežno naseljavalo srpsko stanovništvo. Broj stanovnika u Pećincima beležio je stalni porast sve do Prvog svetskog rata, nakon čega je zabeležena stagnacija. U Drugom svetskog rata ovo mesto je zbog pomoći partizanima pretrpelo ogromne žrtve.
Zahvaljujući svom dobrom položaju, blizine Beograda, Aerodroma "Nikola Tesla", te autoputa Beograd - Zagreb, opština Pećinci je postala vrlo atraktivna za strane i domaće investitore. Danas važi za opštinu sa najviše grinfild investicija po glavi stanovnika u Srbiji. Od svih naselja opštine Pećinci, javnosti je najpoznatije mesto Šimanovci koje ima ogromna industrijska zona u kojoj posluju mnoge kompanije iz Evrope i sveta. Pored industrije, u opštini Pećinci je veoma razvijena i poljoprivreda.
Istorijski najinteresantnije mesto na teritoriji opštine Pećinci je današnje selo Kupinovo - srednjovekovni Kupinik koje je bio kraljevski grad despota Lazarevića, Đurđa Brankovića i njegovih naslednika. Nedaleko od ostataka ove srednjovekovne prestonice nalazi se i najstarija pravoslavna crkva na teritoriji Vojvodine, crkva Svetog Luke. Za ljubitelje prirode, specijalni rezervat Obedska bara koji zajedno sa 11.000 hektara šuma predstavlja idealno mesto za odmor i posmatranje ptica močvarica. Ni strastveni lovci i ribolovci neće ostati uskraćeni ako posete ovo mesto. Reka Sava i lovište Kupinik u potpunosti će ispuniti njihova očekivanja. Posebno bogatstvo čine termomineralni izvori u njenom južnom delu. Na kraju, treba spomenuti muzej koji je dao svojevrstan pečat ovom malom sremačkom mestu. Muzej hleba, ili muzej "Jeremija", nazvan po svome idejnom tvorcu, slikaru Slobodanu Jeremiću, koji je na krajnje originalan i zanimljiv način napravio spoj umetnosti i tradicije.

paunpress.